KEISchoon033 Bewust & Veilig succesvol afgerond met overhandiging Adviesnotitie aan wethouder Fatma Koser Kaya

Overhandiging Adviesnotitie aan Wethouder Koser Kaya

KEISchoon033 Bewust & Veilig succesvol afgerond met overhandiging Adviesnotitie aan wethouder Fatma Koser Kaya

Na drie maanden van praktijkleren, in de vorm van Project Gestuurd Opleiden, hebben 102 studenten van MBO Amersfoort School voor Veiligheid, Hogeschool Utrecht in samenwerking met Projecthuizen.nl 3 december het project succesvol afgerond.

Tijdens een Coronaproof bijeenkomst is door de studenten van de HU opleiding Integrale Veiligheidskunde de Adviesnotitie overhandigd aan wethouder Onderwijs Fatma Koser Kaya.

Tijdens het project hebben de studenten Handhaver Toezicht en Veiligheid geleerd theorie  toe te passen in de praktijk. Ze hebben surveillance uitgevoerd in zes winkelcentra in Amersfoort op het gebied van zwerfafval. Naast de surveillance zijn er enquêtes afgenomen aan bezoekers, bewoners en winkeliers in de winkelcentra. Studenten van drie studiejaren MBO HTV hebben de praktijkbevindingen gedeeld met studenten van de HBO opleiding Hogeschool Utrecht Integrale Veiligheidskunde. Met deze bevindingen hebben de HU studenten een “Adviesnotie” samengesteld. 

Mobiele applicatie “HijZitVol” 

Eén van de aanbevelingen die wordt getoond in de Adviesnotitie, om zwerfafval te voorkomen is het ontwikkelen en invoeren van een Mobiele applicatie “HijZitVol”. Met deze app kunnen inwoners, winkeliers en bezoekers van de winkelcentra in Amersfoort, aangeven wanneer een afvalbak vol zit. Eén van de oorzaken van zwerfafval is het feit dat afvalbakken soms overvol raken. In de coronaperiode is er een toename van afval en zwerfafval ontstaan. De HijZitVol app kan een goede bijdrage leveren aan het voorkomen van zwerfafval.

Van leefomgeving naar leeromgeving 

Het project heeft geresulteerd in een win-win situatie. Naast het omzetten van de leefomgeving naar een leeromgeving, is er een goed beeld ontstaan van de zwerfafval problematiek. De Adviesnotitie geeft handvatten voor alle betrokkenen. Het project is innovatief binnen het onderwijs, effectief en voldoet aan de basisprincipes voor goed toezicht. 

SCHRIJF JE NU IN VOOR ONZE NIEUWSBRIEF

En ontvang één keer per kwartaal nieuws over onze nieuwe projecten.