project-keischoon033-bewust-veilig

KEISchoon033 Bewust & Veilig

Tijdens het project KEISchoon033 Bewust & Veilig hebben studenten Handhaver Toezicht en Veiligheid geleerd theorie toe te passen in de praktijk, in de vorm van Project Gestuurd Opleiden.

 

Na drie maanden van praktijkleren, hebben 102 studenten van MBO Amersfoort School voor Veiligheid, Hogeschool Utrecht in samenwerking met Projecthuizen.nl in december 2020, het project succesvol afgerond.

Ze hebben surveillance uitgevoerd in zes winkelcentra in Amersfoort op het gebied van zwerfafval. Naast de surveillance zijn er enquêtes afgenomen aan bezoekers, bewoners en winkeliers in de winkelcentra.

 

Studenten van drie studiejaren MBO HTV hebben de praktijkbevindingen gedeeld met studenten van de HBO opleiding Hogeschool Utrecht Integrale Veiligheidskunde. Met deze bevindingen hebben de HU studenten een “Adviesnotie” samengesteld. 

Tijdens een Coronaproof bijeenkomst is door de studenten van de HU opleiding Integrale Veiligheidskunde de Adviesnotitie overhandigd aan wethouder Onderwijs Fatma Koser Kaya.

Van leefomgeving naar leeromgeving 

Het project heeft geresulteerd in een win-win situatie. Naast het omzetten van de leefomgeving naar een leeromgeving, is er een goed beeld ontstaan van de zwerfafval problematiek. De Adviesnotitie geeft handvatten voor alle betrokkenen. Het project is innovatief binnen het onderwijs, effectief en voldoet aan de basisprincipes voor goed toezicht. 

SCHRIJF JE NU IN VOOR ONZE NIEUWSBRIEF

En ontvang één keer per kwartaal nieuws over onze nieuwe projecten.