project_netwerk_onderwijs_arbeidsmarkt

PROJECT NETWERK ONDERWIJS & ARBEIDSMARKT

Samen leren samen (net)werken.

Als gevolg van technologische, sociaal-culturele en economische ontwikkelingen verandert de vraag naar arbeid voortdurend. Er is sprake van een sterke differentiatie van functies en beroepen. De aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt is hierbij een belangrijk vraagstuk die komende jaren sterk toeneemt. 

 

Amersfoortse scholen en bedrijven hebben een grote behoefte aan duurzame contacten en samenwerking. Binnen het Netwerk Onderwijs & Arbeidsmarkt werken bedrijvenverenigingen, onderwijsinstellingen en de gemeente samen voor een betere aansluiting tussen hun werelden. Docenten en ondernemers kunnen elkaar via Vraag & Aanbod vragen stellen en hun aanbod delen.

 

Daarnaast organiseren we twee evenementen: Docent in Bedrijf en de Week van het Ondernemen. “Samen leren, samen (net)werken” staat centraal.

 

Dit leidt tot:

– Wederzijds begrip

– Kennisdeling

– Duurzame, onderlinge contacten

– Een hechtere verbinding tussen onderwijs en arbeidsmarkt

 

Via de link https://www.netwerkoa.nl lees je alles over de initiatieven van Netwerk Onderwijs & Arbeidsmarkt.

 

SCHRIJF JE NU IN VOOR ONZE NIEUWSBRIEF

En ontvang één keer per kwartaal nieuws over onze nieuwe projecten.