project-roc-midden-nederland

Young Generation New Inspiration

ROC Midden Nederland Business & Administration College en Projecthuizen.nl hebben in december 2020, de handen ineen geslagen. Het gaat hierbij om een duurzame samenwerking tussen onderwijs en arbeidsmarkt, met als doel o.a. het bieden van leer- en werkervaringsplaatsen. Daarnaast werkt Projecthuizen.nl mee aan de ontwikkeling van innoverende onderwijsprojecten zoals Young Generation New Inspiration.

Young Generation New Inspiration

10 Ondernemers met 12 uitdagingen: studenten ROC Midden Nederland aan de slag voor Amersfoorts bedrijfsleven. Wat doe je als tijdens Covid-19 studenten nauwelijks stage kunnen lopen? Het Business & Administration College van ROC Midden Nederland ontwikkelde samen met Projecthuizen.nl een alternatieve stageperiode. ‘We maken gezamenlijk de verbinding met de Amersfoortse arbeidsmarkt en ontwikkelen zo de talenten van de student.12 mei 2021 kwamen tien ondernemers naar het ROC Campus Connect Center om twaalf uitdagingen te pitchen voor de eerstejaars studenten. Wie zijn de ondernemers en wat zijn de vraagstukken? https://businessenadministration.rocmn.nl/nieuws/10-ondernemers-met-12-uitdagingen-studenten-roc-midden-nederland-aan-de-slag-voor

 

Ondernemer René Krebber nam met twee petten op deel aan het project, met een vraagstelling voor zijn onderneming Zakelijkbezorgd.nl en met een vraagstelling vanuit zijn rol als projectcoördinator van de Open Monumentendag Amersfoort. Zijn ervaring in de deelname van het project lees je hier https://businessenadministration.rocmn.nl/nieuws/ze-werken-samen-als-team-nemen-de-opdracht-serieus-en-geven-waardevolle-input

 

12 juli is er in het imposante Afas Theater een einde gekomen aan het succesvolle project. Met pitches van de studenten, een prijsuitreiking en een inspirerend optreden van de Fountainheads werd het formele deel van de bijeenkomst afgesloten en namen de studenten het stage-certificaat in ontvangst. Met welverdiende hapjes en drankjes rondden we de middag af. Het gehele verslag van de afsluiting lees je hier https://businessenadministration.rocmn.nl/nieuws/deze-jongeren-hebben-een-uitstekende-prestatie-geleverd

 

We kijken met veel plezier terug op de samenwerking in de ontwikkeling, organisatie, uitvoering van het project en de begeleiding van de studenten. Een project wat zeker een vervolg gaat krijgen.

Door mee te ondernemen met ons netwerk gaan we op zoek naar duurzame relaties binnen de arbeidsmarkt. We zoeken naar mogelijkheden en ontwikkelen met elkaar de talenten van de student.

 

Ondernemen is een belangrijk onderdeel bij de ROC MNL mbo-opleidingen. Het komt terug in de loopbaanbegeleiding en het praktijkonderwijs bij het Business & Administration College. Ook voor de ambitieuze studenten die snel hun diploma willen halen, extra uitdaging zoeken of willen doorstromen naar het hbo.

Voor meer informatie https://businessenadministration.rocmn.nl/ 

SCHRIJF JE NU IN VOOR ONZE NIEUWSBRIEF

En ontvang één keer per kwartaal nieuws over onze nieuwe projecten.