Projecthuizen.nl heeft zich aangesloten bij SamenSterkst.nl

Projecthuizen.nl heeft zich aangesloten bij SamenSterkst.nl

Het digitale platform voor regio Amersfoort waar maatschappelijke vraag en aanbod bij elkaar komen.

 

Met elkaar zijn we sterk. We mobiliseren zoveel mogelijk denkkracht om echte vraagstukken op te lossen. Een brede community waar vraag en aanbod op een slimme (digitale) manier bij elkaar komen. Zo stroomlijnen we alle positieve energie richting acute problemen en uitdagingen. ​

 

De deelnemers zoeken actief naar organisaties die vraagstukken hebben die we met veel mensen kunnen oplossen. Door slimme suggesties, ideeën en inspiratie te combineren, komen we tot concrete oplossingen, die vervolgens ook direct in praktijk gebracht worden.

 

In het platform kan iedereen zien waar behoefte aan is, kan iedereen stukjes van oplossingen aandragen en bundelen we krachten om met elkaar tot echte beschikbare oplossingen te komen. ​

 

Weet je nog mensen die ook deelnemer willen worden van de SamenSterkst community en zo mee willen helpen om concrete vraagstukken op te lossen en in praktijk te brengen? Stuur onderstaande link naar hen door en vraag hen ook om zich aan te melden.  Dan zien wij de aanmeldingen graag verschijnen.

 

www.samensterkst.nl

SCHRIJF JE NU IN VOOR ONZE NIEUWSBRIEF

En ontvang één keer per kwartaal nieuws over onze nieuwe projecten.