project_keibewust033

PROJECT KEIBEWUST033

Nederland wil in 2030 de beperking van CO2 uitstoot halveren en de circulaire economie stimuleren.

 

Projecthuizen levert een bijdrage aan deze duurzaamheidsdoelstellingen door op ludieke wijze bewustwording te creëren bij jongeren, horeca en consumenten ten aanzien van voedselverspilling. Gedragsverandering wordt zowel direct als op langere termijn gestimuleerd.

 

Hiervoor hebben wij concepten ontwikkeld in samenwerking met horecapartners en festivalorganisatoren:

 

– Restifal

– Gastvrij Tafelen

 

Voedselverspilling is een groot probleem. Het leidt tot verhoogde CO2 uitstoot en extra afval. Wanneer iemand voedsel weggooit, wordt niet alleen geld verspild maar ook de energie die in de teelt, verpakking, transport, koeling en bereiding is gestoken. Met een kilo voedsel die wordt weggegooid, gooit iemand eigenlijk 1,5 liter benzine weg (bron: Milieu Centraal).

 

De gemiddelde Nederlander gooit per jaar 41 kilo voedsel weg.

 

Dit staat gelijk aan:

 

– 13,6% van al het voedsel dat we consumeren

– 150 euro per persoon per jaar in de prullenbak gooien

– 0,8 miljard kilo voedsel per jaar dat in Nederland niet geconsumeerd wordt

 

Bron: Factsheet Voedselverspilling

Restvoedsel van de een is een grondstof voor de ander

In het streven naar verduurzaming van de voedselproductie speelt het consumptiegedrag een belangrijke rol. Kennis van (consumptie)gedrag, onderwijs en cultuur is hierbij minstens zo belangrijk als technologische innovatie.

 

Samen met het onderwijs, bedrijfsleven en gemeente hebben we activiteiten ontwikkeld binnen de concepten Restifal en Gastvrij Tafelen.

Projecthuizen.nl zet zich onbezoldigd in voor KEIBewust033. Het project is opgericht met de ondersteuning van het Toekomstfonds Duurzaamheid Gemeente Amersfoort.

SCHRIJF JE NU IN VOOR ONZE NIEUWSBRIEF

En ontvang één keer per kwartaal nieuws over onze nieuwe projecten.