projecthuis_onderwijs_arbeidsmarkt

PROJECTHUIS ONDERWIJS & ARBEIDSMARKT

Samen leren samen (net)werken.

Als gevolg van technologische, sociaal-culturele en economische ontwikkelingen verandert de vraag naar arbeid voortdurend. Er is sprake van sterke differentiatie van functies en beroepen. De aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt is hierbij een belangrijk vraagstuk wat sterk toeneemt. Scholen en bedrijven hebben een grote behoefte aan duurzame contacten en samenwerking.

 

Projecthuizen.nl fungeert als projectleider bij het Netwerk Onderwijs & Arbeidsmarkt. Wij realiseren verbindingen en organiseren alle activiteiten en evenementen.

 

Als projectleider bij Netwerk Onderwijs & Arbeidsmarkt, speelt Projecthuizen.nl een cruciale rol in het tot stand brengen van verbindingen en het uitvoeren van alle bijbehorende activiteiten en evenementen.

 

Netwerk Onderwijs & Arbeidsmarkt wordt mogelijk gemaakt door Gemeente Amersfoort.

MBO Amersfoort School voor Veiligheid – Project Gestuurd Opleiden

MBO Amersfoort School voor Veiligheid en Projecthuizen.nl werken sinds 2020 samen aan de ontwikkeling van projecten en Project Gestuurd Opleiden. Naast de ontwikkeling van Project Gestuurd Opleiden voor de opleiding Handhaving Toezicht en Veiligheid en Beveiliging, brengen wij stakeholders samen, stellen projectplannen op die aansluiten bij de leerdoelen binnen het kwalificatiedossier en begeleiden studenten tijdens de uitvoering en organisatie van de projecten.

 

Deze samenwerking heeft geleid tot een professionele en innovatieve aanpak, waarbij de projecten worden geïntegreerd in het onderwijs en er een sterke band met de arbeidsmarkt wordt gecreëerd. In 2018 resulteerde deze samenwerking en aanpak in de tweede prijs tijdens de Verkiezing Handhaving en Toezicht van CCV, Samenwerkende Rijksinspecties en VIDE. In 2022 werden we genomineerd en verkozen tot Runner-up tijdens de landelijke verkiezing van St. Afvalfonds Verpakkingen in de categorie “gemeente/bedrijfsleven met het beste samenwerkingsinitiatief om zwerfafval terug te dringen.

 

Binnen deze projecten werken wij samen met o.a. Dierenpark Amersfoort, VTH gemeente Amersfoort, VTH gemeente Leusden, Gemeente Nijkerk, ProRail, Rijkswaterstaat, VTH Gemeente Soest, VTH Gemeente Hilversum en USN Utrechts Samenwerkingsmodel Natuurtoezicht.

ROC Midden Nederland

Projecthuizen.nl en ROC Midden Nederland hebben een samenwerkingsverband gesloten. Door mee te ondernemen met ons netwerk gaan we op zoek naar duurzame relaties binnen de arbeidsmarkt. We zoeken naar mogelijkheden en ontwikkelen met elkaar de talenten van de student. Door te investeren in deze aanpak kan vroegtijdig studie uitval worden voorkomen. 

 

Daarnaast werkt Projecthuizen.nl mee aan de ontwikkeling van innoverende onderwijsprojecten.

 

Bedrijvenpool Proeftuin voor werkfittrajecten op maat

Juni 2021 is de samenwerking gesloten met de werkgroep PRO-VSO regio Amersfoort en Projecthuizen.nl.

 

De bedrijvenpool is een netwerk waarbij intensieve samenwerking tussen onderwijs, arbeidsmarkt en gemeente een leerwerktraject op maat biedt aan leerlingen vanaf 16 jaar die zich aan de het begin van de uitstroomfase van het PRO of VSO bevinden. Het doel van het project “Bedrijvenpool Proeftuin voor werkfittrajecten op maat” is; onderzoeken hoe we in samenwerking met sociale ondernemingen de groep PRO-VSO leerlingen die het op reguliere stages niet redden, een kansrijke leeromgeving bieden. Om zo de vaak voorkomende faalervaring bij deze leerlingen te voorkomen en door middel van positieve ervaringen tot zelfontplooiing te komen. Albert Koster, PRO33College; voor dit project hebben we gekozen voor een stevige projectleider met een groot waardevol netwerk, deze hebben wij gevonden in de samenwerking met Projecthuizen.

 

Het project wordt uitgevoerd in samenwerking met Accent Praktijkonderwijs, PRO33college, De Baander, Gemeente Amersfoort, ’s Heerenloo Onderwijs.

Interesse?

Ook geïnteresseerd wat Projecthuizen.nl voor jouw onderneming of organisatie kan betekenen in de aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt? Stel jouw vraag of deel je uitdaging met ons.

SCHRIJF JE NU IN VOOR ONZE NIEUWSBRIEF

En ontvang één keer per kwartaal nieuws over onze nieuwe projecten.