projecthuis_onderwijs_arbeidsmarkt

PROJECTHUIS ONDERWIJS & ARBEIDSMARKT

Samen leren samen (net)werken.

Als gevolg van technologische, sociaal-culturele en economische ontwikkelingen verandert de vraag naar arbeid voortdurend. Er is sprake van een sterke differentiatie van functies en beroepen. De aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt is hierbij een belangrijk vraagstuk die komende jaren sterk toeneemt. Scholen en bedrijven hebben een grote behoefte aan duurzame contacten en samenwerking.

 

Projecthuizen.nl werkt als projectleider bij Netwerk Onderwijs & Arbeidsmarkt. We realiseren verbindingen en voeren alle activiteiten en evenementen uit.

 

Netwerk Onderwijs & Arbeidsmarkt wordt mogelijk gemaakt door Gemeente Amersfoort 

 

MBO Amersfoort School voor Veiligheid

MBO Amersfoort School voor Veiligheid en Projecthuizen.nl werken samen in de ontwikkeling van projecten en Project Gestuurd Opleiden. Deze samenwerking zorgt voor een professionele en innovatieve aanpak, het borgen van de projecten in het onderwijs en de verbinding met de arbeidsmarkt. Deze samenwerking en aanpak heeft in 2018 de tweede prijs opgeleverd voor KEISchoon033 met de Verkiezing Handhaving en Toezicht van CCV, Samenwerkende Rijksinspecties en VIDE. In 2022 de nominatie en gekozen als Runner up tijdens de landelijke verkiezing van St. Afvalfonds Verpakkingen in de categorie “gemeente/bedrijfsleven met het beste samenwerkingsinitiatief om zwerfafval terug te dringen.”

 

Projecthuizen.nl verbindt stakeholders met elkaar, schrijft projectplannen die aansluiten bij de leerdoelen binnen het kwalificatiedossier en geeft begeleiding tijdens de uitvoering en organisatie van de projecten.

 

Binnen deze projecten werken wij samen met o.a. Dierenpark Amersfoort, VTH gemeente Amersfoort, VTH gemeente Leusden, Gemeente Nijkerk, ProRail, Rijkswaterstaat, VTH Gemeente Soest, VTH Gemeente Hilversum en USN Utrechts Samenwerkingsmodel Natuurtoezicht.

ROC Midden Nederland

Projecthuizen.nl en ROC Midden Nederland hebben een samenwerkingsverband gesloten. Door mee te ondernemen met ons netwerk gaan we op zoek naar duurzame relaties binnen de arbeidsmarkt. We zoeken naar mogelijkheden en ontwikkelen met elkaar de talenten van de student. Door te investeren in deze aanpak kan vroegtijdig studie uitval worden voorkomen. 

 

Daarnaast werkt Projecthuizen.nl mee aan de ontwikkeling van innoverende onderwijsprojecten.

 

Bedrijvenpool Proeftuin voor werkfittrajecten op maat

Juni 2021 is de samenwerking gesloten met de werkgroep PRO-VSO regio Amersfoort en Projecthuizen.nl.

 

De bedrijvenpool is een netwerk waarbij intensieve samenwerking tussen onderwijs, arbeidsmarkt en gemeente een leerwerktraject op maat biedt aan leerlingen vanaf 16 jaar die zich aan de het begin van de uitstroomfase van het PRO of VSO bevinden. Het doel van het project “Bedrijvenpool Proeftuin voor werkfittrajecten op maat” is; onderzoeken hoe we in samenwerking met sociale ondernemingen de groep PRO-VSO leerlingen die het op reguliere stages niet redden, een kansrijke leeromgeving bieden. Om zo de vaak voorkomende faalervaring bij deze leerlingen te voorkomen en door middel van positieve ervaringen tot zelfontplooiing te komen. Albert Koster, PRO33College; voor dit project hebben we gekozen voor een stevige projectleider met een groot waardevol netwerk, deze hebben wij gevonden in de samenwerking met Projecthuizen.

 

Het project wordt uitgevoerd in samenwerking met Accent Praktijkonderwijs, PRO33college, De Baander, Gemeente Amersfoort, ’s Heerenloo Onderwijs.

Interesse?

Ook geïnteresseerd wat Projecthuizen.nl voor jouw onderneming of organisatie kan betekenen in de aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt? Stel jouw vraag of deel je uitdaging met ons.

SCHRIJF JE NU IN VOOR ONZE NIEUWSBRIEF

En ontvang één keer per kwartaal nieuws over onze nieuwe projecten.